Bli en industriell partner

BIDRA TIL EN GRØNNERE OG KOSTNADSEFFEKTIV FREMTID

HTTECH har mål om å bygge opp en produksjonsfabrikk i samarbeid med bedrifter som kan inngå i den sirkulære produksjonen, hvor avfall kan gjenbrukes og energien brukes flere ganger. Direkte investeringen i dette prosjektet blir det mobile anlegget med ovn og reaktor som kan produsere 300 Kg pyrobiokarbon™ i timen og har en estimert kostnad på 16 000 000,-. Den skal kunne driftes i minst 10 000 arbeidstimer før det blir nødvendig med større vedlikehold.


Vi antar en vedlikeholdskostnad på opp til halvannen million pr år. Dette anlegget er et eksperimentell system som er forventet å fullføre prosjektet i løpet av 7000 timer.


Siden anlegget skal kunne driftes i minst 10 000 timer før det blir nødvendig med større vedlikeholdskostnader så har anlegget ca 3000 timer å gå på før det oppstår større kostnader til vedlikehold.

Kontakt Oss

Ønsker du å vite mer?

post@httech.noCopyright © 2023 HTech AS. All rights reserved.