HTTECH

HIGH TEMPERATURE

TECHNOLOGIES

Våre løsninger innen karbonforedling gjør skogsavfall om til fornybare råvarer med stor etterspørsel og samfunnsnytte i det grønne skiftet

INNOVATIV FORSKNING FOR

EN GRØNNERE FREMTID

Fremtidens løsninger har aldri vært viktigere for den blå planeten vår, 

hver dag jobber HTTech med å gjøre dem grønnere


TERMOLYSETEKNOLOGI

FRA AVFALL TIL HØYTEKNOLOGISK

RÅVARE

På få år blir industrien nødt til å finne mer miljøvennlige og kostnadseffektive råvarer for produksjonen. Her sitter HTTech på revolusjonerende løsninger.

Gjennom vår innovative termolyseteknologi omdanner vi skogsavfall til en unik form for høykvalitetskarbon, i tillegg til biprodukter som hydrogen og pyrolyseolje, på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte. 


Slik kan Httech skape konkurransedyktige, fornybare råvarer av svært høy kvalitet som erstatter dagens fossile råvarer – med potensiale for å fjerne enorme globale utslipp.

Best green business idea

Kristiansand

Best climathon solution

Grimstad

Top 3 greentech awards

BerlinTeknologi

En banebrytende produksjonsprosess som resirkulerer tre og plastavfall ved å bruke metan og biokarbon som råvare og produsere pyrobiokarbon™, hydrogen og varme.

Vår visjon

Vi ønsker å levere miljøvennlige og kommersielt bærekraftige løsninger for den energiintensive prosessindustrien.SAMMEN OM EN GRØNN FREMTID

Våre samarbeidspartnere

PRODUKTER

Våre produkterPyroBioKarbon™

LES MER

PYROBIOKARBON

Hva er PyroBioKarbon?

Den banebrytende termolyseteknologien muliggjør karbonfangst ved hjelp av kombinert termisk resikulering av plast og organisk avfall som fører til en lavkostnadsproduksjon av PyroBioKarbon i tillegg til andre nyttige fornybare bi-produkter for prosessindustrien (som blant annet: hydrogen, syngas, biobasert tungolje o.a).

Batterianoder

LES MER

BATTERIANODER

PBK i batterianoder

HTTech har et pågående samarbeid med IFE hvor vi ser på mulighetene for å supplere batteriindustrien med batterianoder produsert ved hjelp av vår banebrytende termolyseteknologi.

Supercyan

Hydrogen™

LES MER

SUPERCYANHYDROGEN

Hva er SuperCyanHydrogen?

Vår SuperCyanHydrogen (som er grønnere enn grønn) er ikke bare mer kostnadseffektiv enn grønn hydrogen, men kan også konkurrere i pris. Teknologien vår er en sårt etterlengtet revolusjon av hydrogenmarkedet.

Oljeprodukter

LES MER

PYROLYSEOLJE

Hva menes med oljeprodukter?

Avfall av plast og gummi kan i mange tilfeller gjenvinnes og brukes til produksjon av nye produkter, ved å inngå i en termolyseprosess. Det samme gjelder organisk avfall. Termolyse er en prosess der materialet varmes opp uten tilførsel av oksygen, slik at det dannes gass som kondenseres til olje.Termolyseteknologi

Teknologien

TEKNOLOGIEN

Termolyseteknologi

HTTECH har gjennom 5 år med testing og verifisering utviklet en banebrytende produksjonsprosess som resirkulerer tre og plastavfall ved å bruke metan og biokarbon som råvare og produsere pyrobiokarbon™, hydrogen og varme.

chemistry, molecules, hydrogen-7030101.jpg

PROSESSEN

Utvinning

Produksjonsprosessen er generisk og kan derfor utnyttes i flere energiintensive prosessindustrier for å redusere CO2-utslippene uten økt Capex eller Opex for kundene.

MÅLET VÅRT

Redusere C02-utsplipp

Målet vårt er å bidra til en grønnere ved å supplere battteriindustrien og prosessindustrien med grønnere alternativer

Kontakt

Ønsker du å vite mer?

post@httech.noCopyright © 2023 HTTech AS. All rights reserved.