HTTECH

HIGH TEMPERATURE

TECHNOLOGIES

Vi skaper verdier av skogsavfall

Best green business idea

Kristiansand

Best climathon solution

Grimstad

Top 3 greentech awards

Berlin


PYROLYSETEKNOLOGI

FRA AVFALL TIL GRØNN ENERGI

Industriselskaper står overfor noen enorme utfordringer når de nå skal gå over til mer miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger i sin produksjon.

HTTech bruker innovativ pyrolyseteknologi for å utvinne karbon, hydrogen og pyrolyseolje samt batterianoder på en effektiv og miljøvennlig måte. Vi hjelper industrien med å møte klimamålene og bidrar til en grønnere fremtid.


Innovativ forskning for en grønnere fremtid


thin


Teknologi

En banebrytende produksjonsprosess som resirkulerer tre og plastavfall ved å bruke metan og biokarbon som råvare og produsere pyrobiokarbon™, hydrogen og varme.

Vår visjon

Vi ønsker å levere miljøvennlige og kommersielt bærekraftige løsninger for den energiintensive prosessindustrien.PRODUKTER

Våre produkterPyroBioKarbon™

LES MER

PYROBIOKARBON

Hva er PyroBioKarbon?

Den banebrytende pyrolyseteknologien muliggjør karbonfangst ved hjelp av kombinert termisk resikulering av plast og organisk avfall som fører til en lavkostnadsproduksjon av PyroBioKarbon i tillegg til andre nyttige fornybare bi-produkter for prosessindustrien (som blant annet: hydrogen, syngas, biobasert tungolje o.a).

Batterianoder

LES MER

BATTERIANODER

PBK i batterianoder

HTTech har et pågående samarbeid med IFE hvor vi ser på mulighetene for å supplere batteriindustrien med batterianoder produsert ved hjelp av vår banebrytende pyrolyseteknologi.

Supercyan

Hydrogen™

LES MER

SUPERCYANHYDROGEN

Hva er SuperCyanHydrogen?

Vår SuperCyanHydrogen (som er grønnere enn grønn) er ikke bare mer kostnadseffektiv enn grønn hydrogen, men kan også konkurrere i pris. Teknologien vår er en sårt etterlengtet revolusjon av hydrogenmarkedet.

Pyrolyseolje

LES MER

PYROLYSEOLJE

Hva er pyrolyseolje?

Avfall av plast og gummi kan i mange tilfeller gjenvinnes og brukes til produksjon av nye produkter, ved å inngå i en pyrolyseprosess. Det samme gjelder organisk avfall. Pyrolyse er en prosess der materialet varmes opp uten tilførsel av oksygen, slik at det dannes gass som kondenseres til olje.Thermolyseteknologi

Teknologien

TEKNOLOGIEN

Thermolyseteknologi

HTTECH har gjennom 5 år med testing og verifisering utviklet en banebrytende produksjonsprosess som resirkulerer tre og plastavfall ved å bruke metan og biokarbon som råvare og produsere pyrobiokarbon™, hydrogen og varme.

chemistry, molecules, hydrogen-7030101.jpg

PROSESSEN

Utvinning

Produksjonsprosessen er generisk og kan derfor utnyttes i flere energiintensive prosessindustrier for å redusere CO2-utslippene uten økt Capex eller Opex for kundene.

MÅLET VÅRT

Redusere C02-utsplipp

Målet vårt er å bidra til en grønnere ved å supplere battteriindustrien og prosessindustrien med grønnere alternativer

Kontakt Oss

Ønsker du å finne ut mer om den banebrytende teknologien?

post@httech.noCopyright © 2023 HTech AS. All rights reserved.