Batterianoder

PROSESSEN&POTENSIALET

PBK i

Batterianoder

PyroBioKarbon (PBK) representerer state-of-the-art for natriumionebatterier, og har raskt blitt et av de mest lovende kandidatene for anodemateriale for slike batterier. I motsetning til grafitt, som blir brukt som anode i Li-ionebatterier, har PBK tre forskjellige lagringsmekanismer for Na-ioner: Lagring mellom grafen-lag, lagring i lukkede mikroporer, og absorbsjon på overflater og i defekter.

HTTech har et pågående forskningsprosjekt i samarbeid med IFE hvor vi ser på mulighetene for å supplere batteriindustrien med batterianoder produsert ved hjelp av vår banebrytende termolyseteknologi. Vår teknologi er et miljøvennlig alterinativ fossilindustrien. PBK egner seg som anodemateriale for, spesielt, natriumionbatterier.post@httech.noCopyright © 2023 HTTech AS. All rights reserved.