SuperCyan Hydrogen

POTENSIALET&MARKEDET

Hva er

SuperCyanHydrogen

Vår SuperCyanhydrogen (som er grønnere enn grønn) er ikke bare mer kostnadseffektiv enn grønn hydrogen, men kan også

konkurrere i pris med den aller billigste og mest miljøskadelige fossilhydrogen som i dag dominerer verdens hydrogenmarked. Den innovative teknologien vår gjør det mulig å produsere SuperCyanHydrogen på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte.

HTTech vil kunne bringe prosessindustrien bort fra karbonbasert energi og

over til en miljøvennlig energikilde uten at kostnadene vil øke, ved hjelp av SuperCyanHydrogen.

Ikke all hydrogen er grønn hydrogen, og selv grønn hydrogen er langt fra så miljøbesparende som vår SuperCyanHydrogen. I dag er mesteparten av hydrogen på markedet brun eller grå hydrogen som blir produsert ved å bruke naturgass eller kull som energikilde, hvilket fører til store C02 utslipp.

Det blir i dag produsert 70 millioner tonn hydrogen per år hvor 99% av disse består av 70% grå hydrogen produsert ved hjelp av naturgass, og 30% brun hydrogen produsert ved hjelp av kullgasifisering. Tilsammen produserer de to mer enn Storbritannia og Indonesias samlede C02 utslipp. (IEA)

Vanligvis blir grønn hydrogen blir produsert ved hjelp av elektrolyse og krever store mengder med strøm da det i utgangspunktet er svært

energikrevende å skille hydrogenmolekyler fra oksygen i vann. I motsetning til den tradisjonelle grønne hydrogenproduksjonen bruker vi med vår teknologi restenergi fra produksjonsprosessen, og bioavfall som innsatsfaktor, og svekker båndene mellom hydrokarbonene. Dette gjør at vi kan produsere markedets mest kostnadseffektive og ressursbesparende hydrogen samtidig som utslippene reduseres betraktelig.

Vår teknologi er en sårt etterlengtet revolusjon av hydrogenmarkedet.Kontakt

Ønsker du å vite mer?

post@httech.noCopyright © 2023 HTTech AS. All rights reserved.