PyroBioKarbon™


PROSESSEN&POTENSIALET

Hva er

PyroBioKarbon

Den banebrytende termolyseteknologien muliggjør karbonfangst ved hjelp av kombinert termisk resirkulering av plast og organisk avfall som fører til en lavkostnadsproduksjon av rent PyroBioKarbon™ i tillegg til andre nyttige fornybare bi-produkter for prosessindustrien (som blant annet: hydrogen, syngas, biobasert tungolje o.a.).

Det brukes årlig over 100 millioner tonn karbon til metallproduksjon. Bare i Norge ligger bruken av karbon på ca 500 000 tonn i året. Industriselskaper som bruker karbon i sitt virke står overfor noen enorme utfordringer når de nå skal gå over til mer miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger i sin produksjon.

Pr idag har de i praksis kun to alternativer:

  • Fortsette med fossilt som er skadelig for miljøet
  • Gå over til fornybar men det har en høy produksjonskostnad og treffer dessuten kun delvis dagens teknologiske krav som stilles opp mot reduksjonsmidler i prosessindustrien (reaktivitet, askeinnhold, PAH, og m.m.).

Samtidig er det de siste årene registrert en stor tilvekst i norsk skog og det er derfor planlagt mer avskoging de nærmere årene. Dette vil føre til en økning av forurensende avfallsprodukter i form av GROT (grener og topper - med negativ markedsverdi). HTTECH har forsket frem en utslippsfri kombinert resirkulering av GROT og eventuelt plastavfall for å utnytte energipotensialet fra disse råvarene og samtidig skape rent karbon og hydrogen til bedrifter som bruker disse råvarene i sin produksjon.HVA DET BRUKES TIL

Hvordan bidrar PyroBioKarbon™ til en grønnere fremtid?

1 Kg fossile reduksjonsmidler fører direkte til 3,67 Kg CO2 utslipp fra utvinning. Norsk prosessindustri forbruker fra 300 000 til 500 000 tonn fossile reduksjonsmidler som står for 1 835 000 000 Kg CO2 ekvivalenter. Selskapene som vi pr i dag har intensjonsavtaler med står for samlet forbruk på over 1 million tonn med karbon i året. Ved utvinning fra kullgruver vil det vanligvis ligge igjen en god del metan som frigjøres i atmosfæren, ifølge FN rapporten så er metanutslipp 100 ganger mer klimaskadelig enn CO2. Det samme med steinkull. Da løftes tunge metaller som igjen havner i vannet og skader drikkevann og økosystemet. Alle disse negative effektene kan unngås ved bruk av PyroBioKarbon™ som reduksjonsmiddel.

PyroBioKarbon™ er et 100 prosent fornybart reduksjonsmiddel og har dessuten bedre egenskaper enn de fossile alternativene.

I produksjon av pyrobiokarbon™ er ingen jomfru ressurser berørt. Alle innsatsfaktorer er materialer som av de fleste anses som kommersielt verdiløse og miljømessig negative. Til illustrasjon genereres det opptil 3,7 mill fm3 GROT (grener og topper) i Norge pr år kun i skogsindustrien som fritt kan konverteres til PyroBioKarbon™.


HVEM DET BRUKES AV

PyroBioKarbon™ kan tilpasses

din bedriftSpesifikasjoner

PyroBioKarbon™

300 LR and R

LR: low reactivity metallurgical grade carbon.

Key characteristics: Fraction dimension 1-5 cm; Fix C content 90%; Bulk density 0,3; True density 1,7.

Carbon Nanofiber (CNF) content - 15-30 %

R: High reactivity metallurgical grade carbon.

Key characteristics: Fraction dimension 1-4 cm; Fix C content 90%; Bulk density 0,3; True density 1,6

Spesifikasjoner

PyroBioKarbon™

500

low reactivity metallurgical grade carbon.

Key characteristics: Fraction dimension 0,5-1,5 cm; Fix C content 95%; Bulk density 0,5; True density 2.

Carbon Nanofiber (CNF) content - 20-35 %

Spesifikasjoner

PyroBioKarbon™

750

Low reactivity metallurgical grade carbon.

Key characteristics: Fraction dimension 0,3-1 cm; Fix C content 98%; Bulk density 0,75; True density 2,2.

Carbon Nanofiber (CNF) content - 30-45 %

nPBC - CNF reinforced PyroBioCarbon powder


Fixed C 99%+

Carbon Nanofiber (CNF) content >60%.Kontakt

Ønsker du å vite mer?

post@httech.noCopyright © 2023 HTTech AS. All rights reserved.