Oljeprodukter

PROSESSEN&POTENSIALET

Hva menes med

oljeprodukter


Avfall av plast og gummi kan i mange tilfeller gjenvinnes og brukes til produksjon av nye produkter, ved å inngå i en termolyse-prosess. Det samme gjelder organisk avfall. Termolyse er en prosess der materialet varmes opp uten tilførsel av oksygen, slik at det dannes gass som kondenseres til olje. I tillegg får man et fast restmateriale, som for eksempel karbon.


Prosessen er hovedsakelig selvforsynt med energi, da noe av gassen som utvikles føres tilbake og brukes som oppvarming av reaktoren.  HTTECH satser på eksoterm-effekten – som vi kaller for «magi» - en effekt der en form for kjedereaksjon gir oss nok energi som nesten selvforsyner prosessen, og gassen brukes delvis som energi-tilskudd, og også for karbon-produktoppgradering og videre i hydrogenproduksjonen. Oljen som dannes er diesel-lignende og kan brukes som drivstoff til ulike typer motorer, turbiner og til varmeproduksjon i varmepanner. Karbonproduktet kan blant annet brukes som tilsetningsstoff til produksjon av fornybare batteri-anoder og reduksjonsmidler.

Oljeproduktet fra treavfall, som i hovedsak består av tjære, kan raffineres og brukes i kosmetikk, men ikke minst i anodematerialer.

Kontakt

Ønsker du å vite mer?

post@httech.noCopyright © 2023 HTTech AS. All rights reserved.